Recept felírás

Gyógyszer recept érvényességi ideje 90 nap.

Segédeszköz recept ( jellemzően vércukormérő tesztcsík, tű, inkontinencia betét, pelenka, kötszer ) érvényességi ideje 30 nap.

Nagyobb mennyiségű receptfelírás esetén érdemes telefonon megkérni az asszisztens , hogy előre nyomtassa ki . Másnapra készen lesz.

Szakorvosi javaslat alapján írt szereket csak érvényes javaslat esetén tudjuk kedvezményesen felírni. A javaslat általában 1 évre szól. Így stabil állapot esetén évente csak egyszer kell találkozni az illetékes szakorvossal.

Sokan kérdezik, meddig kell szedni a gyógyszert. Krónikus betegségek/állapotok esetén  a gyógyszernek nevezett vegyszer nem gyógyít, csak kezel, ezért véleményem szerint helyesebb lenne ezeket kezelőszernek nevezni. A szereket élethossziglan kell szedni, mert a krónikus betegségeket az orvoslás/gyógyszeripar jelenlegi tudása/képessége alapján nem lehet kigyógyítani. (Ha az embernek villája van, akkor a levest csak meginni tudja, kanalazni nem ) .

Közvélekedéssel/tévhittel szemben a " gyógyíthatatlan betegség " fogalma nem csak a rettegett daganatos betegségekre vonatkozik. Ebbe a csoportba beletartozik a betegségek abszolút többsége, szénanáthától hypertónián át a krónikus ízületi fájdalomig. Tehát, az oly sokszor hallott " beszedtem egy dobozzal és kigyógyultam" kijelentés egyszerűen téves .


Beutalás


Beutaló érvényességi ideje 90 nap, illetve azon túl is érvényes, ha a szakrendelés ennél késöbbi időpontot adott .

​​Sokszor kérdezik, tudunk-e beutalót írni X rendelésre/helyre. Beutalót akárhova lehet írni, Záhonytól Hegyeshalomig, ez pusztán technikai kérdés. Ami ennél sokkal fontosabb : tényleg oda kell-e mennie és megkapja-e a szakellátást?

​​Alapvetően két dolog befolyásolja az ellátás sikerességét.​

1 .Ki dönti el a beutalás szükségességét és irányát : orvos vagy beteg ? Elvileg az előbbinek kellene döntenie a beteg állapota, vizsgálat és klinikai kép alapján. De hát ismerjük a valóságot : Magyarországon mindenki ért mindenhez. "Kérek egy beutalót reumára , ... ",  " teljes kivizsgálást kérek, legyen benne vizelet is" ,  "meg van beszélve, főorvos/professzor/eü.isten fogad " stb. Külön lapra tartoznak a magánorvosok és üzemorvosok üzengetései , kívánságai. Természetesen, igyekszünk kielégíteni a lakosság igényeit.​

Vannak szakrendelések, melyeket beutaló nélkül lehet felkeresni.

​Külön téma a szűrések. Rendszeres mammographia, prostata, vastag-és végbél, nőgyógyászati szűrések szükségességéről és hasznáról senkit nem kell meggyőzni. Azonban a tüdőszűréssel egy furcsa helyzet alakult ki . Tüdőszűrést két okból lehet végezni : népegészségügyi szűrés        ( betegségek kiszűrése ) és üzemorvosi ( munkaalkalmasság megállapításához ). Csakhogy mindkét esetben a vizsgálat beutalóköteles -és még életkortól függően fizetni is kell érte ! Hát milyen szűrés ez ?!

2. Az ún. szervezett betegút. Megpróbálom egyszerűen leírni a bonyolultat. Minden közfinanszírozott egészségügyi szolgáltatónak van területi ellátási kötelezettsége : a kijelölt területről érkező beteget köteles ellátni . Értelemszerűen ezen elv alapján nem odatartozó nem akut beteg ellátását jogában áll elutasítani.​ Ebből következően a nem akut beteg nem vehet igénybe térítésmentesen bárhol található szakellátó helyet, csak a számára kijelöltet. Persze itt is vannak törvényi és gyakorlati kivételek, a valóság ennél sokkal bonyolultabb.

Senkit nem akarok fárasztani jogi szöveggel, de most szó szerint idézem a vonatkozó jogszabályt.

Horgony217/1997. (XII. 1.) Korm. rendelet a kötelező egészségbiztosítás ellátásairól szóló 1997. évi LXXXIII. törvény végrehajtásáról

3/A. § (1) A biztosítottat - az Ebtv. 18. § (4) bekezdésében foglaltak figyelembevételével és a (2) bekezdésben meghatározott kivétellel - a biztosított választása alapján ahhoz a - progresszivitási szintnek megfelelő - járóbeteg-szakellátást nyújtó szolgáltatóhoz, illetve abba a fekvőbeteg-gyógyintézetbe kell beutalni, amelyik ellátási területéhez a beutaló szerinti ellátás tekintetében

Horgony a) a biztosított bejelentett lakóhelye,

Horgony b) a biztosított bejelentett tartózkodási helye, vagy

HorgonyHorgony c) ha a beutaló orvos háziorvos , akkor a háziorvos telephelye (rendelője) tartozik.

Először is, figyeljük meg, hogy a törvény nem beteg emberről, hanem biztosítottról beszél. Másodszor, a biztosítottnak is és az orvosnak is látszólag van döntési joga. A leendő szakellátás helyét beteg részéről megalapozza a lakó-és tartózkodási helye, amit megváltoztatni nem egyszerű dolog. Ha az állandó lakóhelye pl. vidéken van, a tartózkodási helye pedig a kerületben, akkor mindkét helyen jogosult szakellátásra. Viszont ha nincs helyben bejelentett tartózkodási helye, akkor vagy csak vidéken , vagy a háziorvosi rendelő címe alapján mehet szakrendelésre.

Az orvos nem dönthet a munkahelye telephelyéről, így számára marad a progresszivitási szint eldöntése. Ez azt jelenti, hogy a beteg klinikai képe, állapota és az ellátás szakmai igénye alapján dönthet úgy is, hogy nem a szomszéd SZTK-ba, hanem magasabb szintű ellátást nyújtó intézménybe utalja. Természetesen, a fogadó intézménynek is joga van dönteni, fogadja-e vagy sem. Magáról a progresszivitásról pedig központilag döntenek.   

Sok tanult és tapasztalt szakember nem hiába kongatja a vészharangot: a lakosság egészségügyi ellátáshoz való hozzáférése egyenetlen. Így nem csoda, hogy sokan lehetőségekhez mérten próbálják kijátszani a kialakított rendszert.  Nem szükséges orvosi beutaló : Szakrendelő Ferihegyi út 95

   1. a szakorvosi rendelő által nyújtott

- bőrgyógyászati,

- nőgyógyászati,

- urológiai.

- pszichiátriai és addiktológiai,

- fül-orr-gégészeti,

- szemészeti,

- általános sebészeti és baleseti sebészeti,

- onkológiai  szakellátáshoz,

2. az első alkalommal beutalás alapján igénybe vett bőr- és nemibeteg-gondózó, tüdőgondozó, onkológiai gondozó,

3. a biztosított által igénybe vett szakellátáshoz kapcsolódó ismételt vizsgálathoz, illetve ellátáshoz és kontrollvizsgálathoz .


BEUTALÓ NEM KELL  , időpont kell : Medical Center

1173 Budapest Pesti út 177.   T: 256-4655 , 256-0679

-Általános sebészet

-Fül-Orr-Gégészet , Allergia és Hallásvizsgálat

-Nőgyógyászat

-Szemészet

-Urológia

-Bőrgyógyászat

-Pszichiátria

-Osteoporosis

-Fizetős vérvétel ( kívánság szerinti fizetős vizsgálatok )


Rendelőintézetek címe, elérhetőségeBajcsy-Zsilinszky Kórház Szakrendelő Intézet
1173 Budapest, Ferihegyi út 95.
Központi telefonszám: 254-0530  

Szakrendelések:


Belgyógyászat           254-0533
Fizikotherápia           254-0546
Gégészet                    254-0556
Gyógytorna                254-0557
Ideggyógyászat         254-0547, 254-0537
Kardiológia                254-0536
Laboratórium            254-0548, 254-0549
Masszázs                    254-0543
Nőgyógyászat            254-0534
Rheuma                     254-0540, 254-0541
Röntgen                      254-0542, 254-0544
Sebészet                     254-0545
Szemészet                  254-0531, 254-0532
Ultrahang                   254-0551
Urológia                      254-0550

Telefonos előjegyzés

XVII. kerületi Szakrendelő Intézetben bizonyos szakrendelésekre (sebészet, nőgyógyászat, urológia, szemészet, rheuma, kardiológia, ideggyógyászat, tüdőgyógyászat, bőrgyógyászat, onkológia) lehetőség van telefonos előjegyzés alapján időpontot kérni.

A laborvizsgálat nem csak beutaló, hanem előjegyzés köteles is, a vizsgálat kivárására előjegyzett időpont hiányában nincs lehetőség.

Az előjegyző központ munkatársai munkanapokon reggel 7.30 - 19.30 óráig fogadják hívásaikat. Az alábbi telefonszámokon érhető el:

Telefonos előjegyzés: 432-9606, 432-9607, 432-9608


Bőr és Nemibeteg Gondozó
1171 Budapest, Péceli út 119.
Telefon: 432-7763

Onkológia
1173 Budapest, Egészségház utca 40.
Telefon: 256-9762


Pszichiátriai Gondozó

1173 Budapest, Pesti út 80.
Telefon: 257-0261


RTG Ernyőképszűrő Állomás

1173 Budapest, Egészségház utca 40.
Telefon: 257-4429


Tüdőgondozó Intézet

1173 Budapest, Egészségház utca 40.
Telefon: 258-3700


Támasz Addiktológiai Gondozó

1173 Budapest, Pesti út 80.
Telefon: 257-0261
Bajcsy-Zsilinszky Kórház Ambulanciák
Budapest X.ker.Maglódi út

Az alábbi szakrendelésekre a mellettük feltüntetett telefonszámokon kaphatnak
időpontot , vagy tájékoztatást:


Allergia vizsgálat                     432-7650 vagy 432-765
Angiológia                                432-9571,72,75
Audiológia(hallásvizsgálat)    432-7656
CT, MR                                      432-7740,41
Szövettan                                 432-7743,7762
Diabetológia                            432-7626
Kardiologia                              432-7647
Fájdalom Ambulancia            432-9562
Gastroenterológia                  432-7759, 432-7758
Genetikai labor                       432-9609, 432-7722
Mammográfia                         432-9630
Nephrológia ambulancia      432-9662,7690
Endocrinológia                       432-7626
Pajzsmirigy                              432-7626, 20-359-3947
Pszichiátria                              432-7668
Röntgen                                   432-9630
Urologia                                   432-7738
Ultrahang                                432-9630
Ultrahang nőgyógyászati és Menopausa
                                                  432-7722
Sebészet Bajcsy                      432-7703, 432-7704
Onkologia osztály                   432-7517
Onkologia amb kúra              432-7641
Érsebészet                               432-7703 ,432-7704
Szemészet                               432-7798
Neurologia                              432-7619

                        

                   Üzemorvosi ellátás

                         Tudnivalók az üzemorvosi szolgáltatásról


A foglalkozás-egészségügyi szolgáltatás a munkáltató által finanszírozott, valamennyi munkavállalója számára kötelezően előírt, elsősorban megelőző jellegű orvosi tevékenység, amelyet a Munkavédelemről szóló 1993. évi XCIII. törvény rendel el. A 89/1995 (VII. 14.) sz. Kormányrendelet rendelkezik a foglalkozás-egészségügyi szolgálat szervezéséről és működéséről, az alkalmazottak kategóriák szerinti besorolásáról.

Munkavédelemről szóló 1993. évi XCIII. törvény szerinti feladatai ellátása érdekében a munkáltatónak foglalkozás-egészségügyi szolgálatot (egyszerűbben: üzemorvost) kell biztosítania a munkavállalók számára a munkahelyen. A foglalkozás-egészségügyi szolgálat két módon biztosítható a munkahelyen: vagy a munkáltató maga tart fenn ilyen szolgálatot, vagy külső szolgáltatót vesz igénybe. Azok a munkáltatók, akik nem tartanak fenn szolgálatot, továbbá a munkaügyi központok, a települési önkormányzatok és a szakképző intézmények a vizsgálatok elvégzése ellenében térítési díjat fizetnek a szolgáltatást végzőnek.

A foglalkozás-egészségügyi szolgáltatást elsősorban a munkavégzés helyén vagy annak közelében kell biztosítani.

Munkaköri alkalmassági vizsgálat

Az egészséget nem veszélyeztető és biztonságos munkavégzés legfontosabb előfeltétele, hogy a munkavállalót a munkahelyén ne érjék olyan a munkavégzésből és a munkakörnyezetből eredő terhelő hatások, amelyek szervezete számára az optimálistól tartósan eltérő igénybevételt jelentenek, vagyis egészségét károsíthatják. A munka alkalmassági vizsgálat célja, hogy tisztázza egy meghatározott munkakörben és munkahelyen végzett tevékenység által okozott megterhelés a vizsgált személy számára milyen igénybevételt jelent és annak képes-e megfelelni.

Ennek megállapítása a foglalkozás-egészségügyi orvos feladata és a munkaköri alkalmasság vizsgálat során történik. A munka alkalmassági vizsgálatot a 27/2000 EüM rendelettel módosított 33/1998.(VI.24.) NM rendelet szabályozza.

A munkáltató köteles üzemorvosi szolgálatot biztosítani. A munkáltató ezen kötelezettségének teljesítését a munkavédelmi felügyelőség ellenőrzi.

Beutalók üzemorvosi vizsgálathoz

Munkaköri alkalmasság megállapításához szükséges vizsgálatok ( tüdőszűrés ,vérvétel , székletvizsgálat , orvosi konzilium stb...)  TB terhére nem végezhetők.

Beutalókat az üzemorvos köteles adni !              Műtét előtti kivizsgálás hivatalos rendje


A hatályos jogszabályi rendelkezések szerint a fekvőbeteg-gyógyintézetben elvégzendő műtétet megelőző vizsgálatokra történő beutaló a háziorvostól semmiképpen sem kérhető, arra a járó- vagy fekvőbeteg-intézmény orvosa köteles beutalni a beteget.

Tervezett műtétek esetén a műtét előtt szükséges kivizsgálásokat az egészségügyi szolgáltatók, sok esetben, a betegen napokkal a műtét előtt végeztetik el, nem a műtétet végző fekvőbeteg-gyógyintézet, hanem járóbeteg-szakellátás keretében. Arra vonatkozóan a hatályos jogszabályi rendelkezések nem tartalmaznak tiltó rendelkezést , hogy az előzetes vizsgálatokat a műtétet megelőzően járóbeteg-szakellátás keretében végeztesse el az adott szolgáltató, a saját intézményén belül.

Ha a beutaló szerinti fekvőbeteg-gyógyintézet orvosa a gyógyintézet szolgáltatásait meghaladó vizsgálat szükségességét állapítja meg, a beteget átutalja a vizsgálatok, illetőleg a gyógykezelés elvégzéséhez megfelelő személyi és tárgyi feltételekkel rendelkező szakellátást végző intézetbe.

A beutalási rendre vonatkozó szabályok megsértése esetén az Ebtv. 37. § (1) bekezdés a) pontja alapján a szolgáltató az ellátás finanszírozási összegének megtérítésére kötelezhető.         Országos Egészségbiztosítási Pénztár 110006/2011. szakmai állásfoglalásaA műtétek elvégzése előtti vizsgálatokra történő beutalás rendjére hivatkozással megállapítható, hogy a műtét elvégzését előíró fekvőbeteg-gyógyintézet az előzetes vizsgálatokat - a beteg érdekeinek figyelembe vételével - vagy a beteg lakóhelye szerint ellátási kötelezettséggel rendelkező járóbeteg-szakellátást nyújtó egészségügyi szolgáltatónál, vagy saját intézményén belül végezheti el.

Amennyiben a műtétet végző intézmény szolgáltatásait meghaladó vizsgálatokra van szükség, abban az esetben a beteget átutalja - elsősorban a lakóhelye szerint ellátási kötelezettséggel és - a vizsgálat elvégzéséhez szükséges megfelelő személyi és tárgyi feltételekkel rendelkező járóbeteg-szakellátást nyújtó szolgáltatóhoz. A műtét előtt szükséges vizsgálatokra történő beutaló kiállítása az alapellátást nyújtó háziorvostól nem kérhető.”

1.Kötelező egészségbiztosítás ellátásairól szóló 1997. évi LXXXIII. törvény

2.Ebtv. végrehajtásáról szóló 217/1997. (XII. 1.) Korm. Rendelet